Pylica zalicza się do chorób zawodowych, w których dochodzi do zmian w płucach. Spowodowane są one przez długotrwałą ekspozycję pracownika

Wiecej