Grupą, która niemal codziennie wykorzystuje swój głos do pełnienia obowiązków zawodowych są nauczyciele. Bardzo często pojawiają się u nich choroby

Wiecej