Określony sposób wykonywania pracy przyczynia się także do rozwoju chorób układu nerwowego. Do nich zalicza się m.in. zespół cieśni nadgarstka.

Wiecej