Ubytki słuchu spowodowane są poprzez nadmierne narażenie pracownika na hałas. Jest wiele zawodów, w których hałas przyczynia się do stopniowej

Wiecej