Astma zawodowa

Astma zawodowa

W astmie dochodzi do powstania rozległych stanów zapalnych dróg oddechowych. Ponadto można zaobserwować nadreaktywność oskrzeli. Cechą charakterystyczną tej choroby jest zwężenie poszczególnych odcinków dróg oddechowych, czego skutkiem są duszności. Astma zawodowa rozwija się u niektórych pracowników, którzy narażeni są na szkodliwe czynniki. Wyróżnia się przy tym dwa typy astmy zawodowej: alergiczną oraz niealergiczną.

Astma alergiczna wywołana jest przez ekspozycję na alergeny. Zazwyczaj rozwija się powoli. Podstawowymi objawami astmy alergicznej jest kaszel, alergiczny nieżyt nosa. W przypadku astmy niealergicznej, zwiększone ryzyko zachorowania następuje w wyniku długotrwałego narażenia na określone czynniki chemiczne. Rozwój choroby oraz jej nasilenie jest dość szybkie. U chorych pojawia się nadreaktywność oskrzeli. Ponadto rozwijają się różnorodne zmiany patomorfologiczne. Astma niealergiczna objawia się napadami kaszlu, uczuciem duszności.

Na astmę zawodową narażeni są pracownicy zawodów, w których występuje ciągła ekspozycja na rozmaite alergeny. Do tej grupy można zaliczyć np. fryzjerów, piekarzy, weterynarzy, rolników bądź pracowników medycznych.

stomatologia suplementy diety