Choroby zawodowe narządu głosu

Choroby zawodowe narządu głosu

Grupą, która niemal codziennie wykorzystuje swój głos do pełnienia obowiązków zawodowych są nauczyciele. Bardzo często pojawiają się u nich choroby krtani, które uniemożliwiają im mówienie. Często skarżą się także na choroby gardła. Zakłada się, że przyczyny tych dolegliwości związane są z pracą w nadmiernym hałasie, nadmiernym forsowaniem głosu, złymi warunkami akustycznymi sal lekcyjnych.

Do tego należy zaliczyć niesprzyjające warunki klimatyczne, takie jak zbyt suche powietrze. Nauczyciele są także narażeni na różnorodne infekcje dróg oddechowych. Niekiedy do choroby przyczyniają się także złe nawyki nauczycieli, takie jak palenie papierosów czy złe techniki emisji głosu.

Wśród typowych, przewlekłych chorób narządów głosu można zaliczyć m.in. guzki głosowe twarde, niedowład mięśni wewnętrznych krtani bądź zmiany przerostowe fałdów głosowych. U nauczycieli można zaobserwować także chrząkanie, zawężenie skali głosu, a nawet przejściowe zaniki głosu. Podobne dolegliwości pojawiają się także w innych grupach zawodowych, które nadmiernie forsują głos. Do nich zaliczyć można np. śpiewaków.

Wykazano także zależność pomiędzy narastającym stresem a pojawieniem się zaburzeń głosowych. Wszelkie dysfonie powodują pogorszenie wykonywania obowiązków zawodowych. U pracowników dotkniętych tym schorzeniem, mogą pojawić się stany lękowe oraz obniżenie nastroju.

prywatne domy opieki śląsk https://aspazja.pl/cennik