Czym są choroby zawodowe?

Czym są choroby zawodowe?

W grupie chorób zawodowych znajduje się kilkadziesiąt schorzeń, na jakie mogą potencjalnie zachorować potencjalni pracownicy różnych branż. Nie każda zatem choroba będzie zaliczać się do chorób zawodowych. Obecnie sporządzona wykaz chorób zawodowych. Lista ta jest na bieżąco aktualizowana.

Przyczyną powstania chorób zawodowych są szkodliwe dla zdrowia czynniki, na które narażony jest pracownik, wykonujący swoje obowiązki zawodowe. Do niekorzystnych czynników zaliczyć można wielogodzinne przebywanie w niewygodnej pozycji, wykonywanie ciężkich prac fizycznych. Na choroby zawodowe narażone są również osoby, które przebywają w pomieszczeniu lub na terenie o niekorzystnych parametrach. Dotyczy to głównie pracowników narażonych na hałas, promieniowanie, niektóre związki chemiczne, nieprawidłowe oświetlenie czy zapylenie.

Charakterystyczne objawy poszczególnych chorób zawodowych pojawiają się dopiero po długotrwałą ekspozycję na szkodliwy czynnik. Często są to także choroby przewlekłe, które leczy się przez długi okres czasu. Poszczególne choroby zawodowe prowadzą do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Niemal każda grupa zawodowa cierpi na różne schorzenia, charakterystyczne dla danego zawodu. Przykładem chorób zawodowych jest m.in. astma oskrzelowa, choroby skór, ołowica, zespół cieśni nadgarstka.

ubezpieczenie na życie http://suplementydiety.net/diety/