Borelioza jest jedną z tych chorób, które są przenoszone przez kleszcze. Jest to bakteryjna choroba zakaźna, spowodowana przedostaniem się do organizmu człowieka Borelii burgdorferi. Przedtem bakterie te bytują w śliniankach kleszczy, zatem ich ukąszenie przyczynia się do wprowadzenia patogenów do ludzkiego organizmu.

Leczenie tej jednostki chorobowej jest dość długotrwałe. Zazwyczaj polega na dobraniu odpowiedniego antybiotyku. Choroba objawia się zmianami skórnymi, najczęściej w postaci rumienia bądź wysypki. Z czasem zmiana może powiększać się. W miarę rozwoju choroby może dojść do powikłań ze strony układu nerwowego, pokarmowego bądź kostno-stawowego.

Ze względu na miejsca bytowania kleszczy, na boreliozę najbardziej narażeni są leśnicy, rolnicy. Sporadycznie choroba występuje u pracowników budowlanych. Przypadki boreliozy zanotowano również u osób zatrudnionych w branży turystycznej lub sportowej. Grupy zawodowe o zwiększonym ryzyku zachorowania na boreliozę, są poddawaniu badaniu wstępnemu, jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Następnie, w określonych odstępach czasu, przeprowadza się u nich badania okresowe. Zazwyczaj polegają one na określonych testach serologicznych. Tacy pracownicy powinni także zminimalizować ryzyko ukąszenia kleszcza przez noszenie odpowiedniej odzieży i stosowanie środków odstraszających.

badanie wzroku bydgoszcz http://pl.gsk.com/media/716887/infanrix-hexa-ws-1049-druki-pl-26_01_2017.pdf