Pylica zalicza się do chorób zawodowych, w których dochodzi do zmian w płucach. Spowodowane są one przez długotrwałą ekspozycję pracownika na poszczególne pyły, które obecne są w powietrzu. W wyniku tego pyły przedostają się za pośrednictwem drogi oddechowej do organizmu i osadzają się na płucach. Choroba rozwija się dość powoli. Zazwyczaj pojawia się u osób, które przez kilkanaście lat narażone są na działanie szkodliwych pyłów.

Chorobę można wykryć na podstawie badania radiologicznego. W tym celu wykonuje się najczęściej zdjęcie RTG klatki piersiowej. Wyróżnia się kilka odmian tej choroby, jak np. pylica krzemowa, pylica górników, spawaczy, pylica talkowa, grafitowa czy pylica spowodowana pyłami metali.

Na chorobę mogą być narażeni pracownicy huty czy osoby pracujące w przemyśle kamieniarskim, ceramicznym lub porcelanowych. U takich pracowników rozwija się pylica krzemionkowa, której przyczyną jest wdychanie pyłu krystalicznej krzemionki. Na wdychanie pyłu kopalnianego narażeni są głównie górnicy. W przypadku dużego stężenia pyłu oraz długości ekspozycji, objawy pylicy pojawiają się zazwyczaj po kilku latach. Wszystkie grupy zawodowe, u których jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się tej choroby, przechodzą regularne badania, dzięki którym można wykryć ewentualne postępy pylicy.

http://szczepienia.net.pl kanał nadgarstka poznań