Ubytki słuchu spowodowane są poprzez nadmierne narażenie pracownika na hałas. Jest wiele zawodów, w których hałas przyczynia się do stopniowej utraty słuchu. Zaliczyć do nich można m.in. pracowników obsługujących różne maszyny budowlane czy przemysłowe, takie jak młot pneumatyczny, gwoździarka automatyczna czy przędzarki.

Zaburzenia słuchu powstają na przestrzeni kilku lat, głównie przy narażeniu na wysokie częstotliwości. U pracowników występują także szumy uszne. U osób pracujących w tych szkodliwych warunkach, dochodzi do niszczenia poszczególnych części ucha wewnętrznego. Dotyczy to przede wszystkim komórek zmysłowych. Z czasem upośledzone zostają również włókna nerwu ślimakowego.

Stopień uszkodzenia słuchu zależy od indywidualnej tolerancji na dany poziom hałasu. Z tego powodu u różnych pracowników, wykonujących takie same obowiązki zawodowe, stwierdza się znaczny lub umiarkowany ubytek słuchu. Wszystkie grupy zawodowe, które narażone są na hałas, powinny stosować specjalne ochronniki słuchu. Wskazana jest także przerwa w trakcie pracy. Tego typu osoby powinny unikać także nadmiernej ekspozycji na hałas w czasie wolnym. Nie jest wskazane palenie papierosów, ponieważ może przyczyniać się do upośledzenia słuchu na wysokich częstotliwościach.

https://www.formeds.com.pl/cat/115/Mangan schodołaz używany