Ze względu na specyfikę pracy, pracownicy służby zdrowia narażeni są na rozwój wielu chorób zakaźnych i nie tylko. Największe niebezpieczeństwo dotyczy zakażeń krwiopochodnych. Powstają one na skutek kontaktu z zakażoną krwią lub innymi płynami fizjologicznymi. Czasem poszczególne choroby rozwijają się poprzez skaleczenie skażonym przedmiotem, np. igłą.

Personel medyczny, w miejscu pracy, najbardziej narażony jest na wirusowe zapalenie wątroby typu B i C czy na zakażenie wirusem HIV. Do zakażeń najczęściej dochodzi w laboratoriach diagnostycznych, w punktach krwiodawstwa czy stacjach dializ. Czasem przyczyną pojawienia się tych chorób jest pośpiech personelu medycznego bądź nieznajomość procedur.

Profilaktyka przeciw chorobom personelu medycznego polega przede wszystkim na ostrożnym obchodzeniu się z materiałem biologicznym. Każdy pracownik, który w miejscu pracy będzie miał styczność z krwią, powinien zostać odpowiednio przeszkolony na temat ryzyka zakażenia. W niektórych przypadkach wskazane są szczepienia przeciw WZW typu B. Podczas pobierania krwi personel medyczny powinien posiadać rękawiczki ochronne, zapięty fartuchy fryzjerskie oraz najlepiej gumowe obuwie. Wskazane jest również częste mycie rąk.

http://seniorplus.com.pl/prywatne-domy-opieki/slask.html