Zawodowe choroby narządów ruchu

Zawodowe choroby narządów ruchu

Zróżnicowane choroby układu mięśniowo-szkieletowego są jednym z czynników, które powodują częściową lub trwałą niezdolność do pracy. Różne problemy narządów ruchu przyczyniają się do mniejszej aktywności zawodowej zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zaburzenia narządów ruchu bezpośrednio spowodowane są przez sposób wykonywania obowiązków zawodowych.

Czynniki, które zwiększają ryzyko rozwoju chorób mięśniowo-szkieletowych, to m.in. wykonywanie pracy w pozycji wymuszonej, nieergonomiczne stanowisko pracy czy długotrwały ucisk na poszczególne tkanki. Do najczęstszych chorób zawodowych zaliczyć należy przewlekłe zapalenie ścięgna i jego pochewki, zapalenie kaletki maziowej, zapalenie nadkłykcia kości ramiennej, uszkodzenie łąkotki czy zmęczeniowe złamanie kości. Część z tych chorób pojawia się np. u osób, które wykonują pracę w pozycji klęczącej. Są to m.in. dekarze czy posadzkarze. Na tego rodzaju choroby narażeni są także stomatolodzy, szlifierze czy protetycy.

Objawy tych chorób są dość zróżnicowane. Najczęściej schorzeniom tym towarzyszy ból oraz obrzęk. W niektórych przypadkach dolegliwości są na tyle silne, że uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych.

protetyka helve